بهترين لاستيك براي تندر 90

بهترين لاستيك براي تندر 90 چيست ؟ البته اين موضوع سوال بسيار از كاربران فروشگاه جي بي تاير بوده است كه بسيار كل و متنوع است، چرا كه براي انتخاب بهترين لاستيك براي تند90 اول از همه بايد تعيين كنيم چه لاستيك مي خواهيم استفاده كنيم ، لاستيك ايراني يا لاستيك خارجي، چه سايزي مي خواهيم استفاده كنيم ، سايز فابريك لاستيك تندر 90 يا از لاستيك پهن يا نيمه پهن براي ال90 مي خواهيم استفاده نماييم.

نوع سيتم انتقال نيرو در رنو لوگان يا تندر 90 به گونه اي مي باشد كه قسمت انتهايي ال90 سبك بوده و به همين دليل در پيچ هاي تند جاده كنترل پذيري خوبي براي راننده و فرمان ندارد . البته سايز فابريك تندر 90 در ايران ساير لاستيك 185/65/15 است كه با توجه به موارد ذكر شده بهتري است از سايز 205/60/15 استفاده نمود كه مشكلي هم براي جلو بندي ماشين ايجاد نمي گردد.

برند هاي لاستيك براي تندر 90

برند لاستيك فابريكي كه شركتهاي خودرو سازي ايراني براي تندر 90 استفاده مي كنند لاستيك بارز مي باشد و با سايز فابريك 185/65/15 است اما براي رنو لوگان كه در فرانسه توليد شده و در استفاده عموم قرار مي گيرد لاستيك ميشلن استفاده مي شود .

توصيه ما به كاربران سايت جي بي تاير به جهت استفاده بهينه از تمامي قابليت ها و كنترل پذيري ال 90 در تمام جاده ها و بهترين لذت در جادهاي زيبا و پرپيچ و خم ايران مثل جاده چالوس و جاده اسالم به خلخال استفاده از لاستيك ميشلن سايز 205/60/15 مي باشد.

خوب است مدتي با لاستيك فابريك ال90 دوري بزنيد و بعد از لاستيك كه ما توصيه كرده ايم استفاده كنيد تا فرق قابل ملاحظه آن را در يابيد ، اگر توان مالي و بودجه لازم را براي خريد لاستيك ميشلن براي ال90 نداريد مي توانيد از برندهاي كره اي مانند لاستيك هانكوك نيز استفاده كنيد، ولي اگر خواستيد لاستيك چيني را با لاستيك فابريك آن عوض كنيد . توصيه ما همون لاستيك فابريك ال 90 است.

فروشگاه لاستيك جي بي تاير عرضه كننده بهترين لاستيك براي تندر 90 از برند هاي معتبر لاستيك ايراني و لاستيك خارجي براي تندر 90 با بهتيرن قيمت و آخرين تاريخ هاي توليد لاستيك در ايران است.